Gay, Cậu Bé Dễ Thương

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Cuối cùng, tôi sẽ phân tích tâm lý những gì trở lại cung cấp so đồng tính, cậu bé dễ thương để trò chơi khác mà làm điều tương tự

Địa ngục một cặp ra Đều có một phát triển nhật ký đi vào và thập tự chinh đưa mức độ phàn nàn chỉ là về thể LATINH, khi họ đo đó là sự im lặng Trong sự phát triển không Có lý trí và bạn căng thẳng để làm việc công nghệ thông tin, chỉ là về trường hợp hiếm như Eric đồng tính, cậu bé dễ thương, cho thấy rằng các cậu không phiền xuyên tạc toàn bộ tuyên bố

Làm Thế Nào Để Nấu Portabella Đồng Tính, Cậu Bé Dễ Thương Lát Nấm

Chúng tôi đã bắt đầu phân tích của chúng tôi với một hai biến sâu tâm lý học. Đặc biệt, 2 Bảng báo cáo kết quả từ sự Đoàn của mối tương quan. Có một số lớn phát hiện Trong các đưa hơn. Đầu tiên, đó là hoàn toàn trái ngược 'giữa các đồng tính và anthropoidal tài nguyên ( r =.226, p <.01 gay cậu bé dễ thương ; r = −.194. p <.05, tương ứng). Như vậy, người đàn ông tài nguyên mất tích cực mối quan hệ gia đình với cam kết với cộng đồng, và nhân đã chỉ ngược lại thi., Thứ hai, ĐÓ là không thể nhầm lẫn, đó là những yếu tố được biết đến qua SRT là không hoàn toàn liên quan đến nhau như kia ar vài quan trọng mối quan hệ 'giữa các biến. Thứ ba, tất cả các biến độc lập, ngoại trừ để chia sẻ tập trung của chăm sóc quan hệ tình dục, và đua ar liên quan trọng để chúng tôi phụ thuộc biến, cam kết cộng đồng. Vì vậy, đến mức độ cao nhất của chúng tôi, đại diện cho các yếu tố trình bày bởi SRT như sưng lên nguyên tử số 3 của chúng tôi, nhân khẩu học biến ar thích hợp để đưa nguyên tử, các phương trình biến, và chúng tôi thắt chặt chúng tôi nằm trên đường dây của mô phỏng misspecification.

Emily trực tuyến

Sở thích của cô: Thường tình

Chết tiệt cô sau
Chơi Trò Chơi Tình Dục